Flora Saarikuntenses


Lecanorales − maljajäkälät

Cladoniaceae

Cladonia − poronjäkälät

Parmeliaceae − karpeet

Cetraria − hirvenjäkälät

Melanelia − mustakarpeet


Peltigerales − nahkajäkälät

Nephromataceae

Nephroma − munuaisjäkälät


Teloschistales

Teloschistaceae

Xanthoria − keltajäkälät