Flora Saarikuntenses


Bryophyta − lehtisammalet

Pienehköjä 2−10 cm korkeita vihreänsävyisiä kasveja, jotka peittävät maanpintaa mättäinä tai laajoina mattoina. Suomesta tunnetaan lähemmäs 700 lehtisammallajia.

Pleurozium − seinäsammalet

Hylocomium − kerrossammalet

Polytrichum − karhunsammalet

Sphagnum − rahkasammalet


Marchantiophyta − maksasammalet

Pieniä sekovartisia kasveja, jotka näyttävät maahan takertuneilta lehdiltä. Suomesta tunnetaan yli 200 maksasammallajia.

Anthocerotophyta − sarvisammalet

Pieniä sekovartisia kasveja, jotka näyttävät nimensä mukaisesti sarvilta. Suomesta tunnetaan 2 sarvisammallajia.