Flora Saarikuntenses


Pteridium aquilinumsananjalka

Kuvauspaikka ja -aika: Koskenpää 5.7.2008, kangasmetsä.
  • yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa, alkuperäiskasvistoa
  • itiöpesäkeryhmät rivinä taakäänteisen lehtilaidan suojassa