Flora Saarikuntenses


Tämän kasvion tarkoitus on paitsi kartoittaa kotikyläni Vesilahden Saarikunnan ja kotipihan kasvistoa, myös esitellä muuta suomalaista kasvimaailmaa. Eritoten Tunturi-Lapin kasvisto on keskeinen mielenkiinnon kohde. Kasviota täydennetään pikkuhiljaa kattamaan useimmat Suomessa tavattavat tavalliset kasvit. Pääasiallisesti kasviossa esitetään pelkästään luonnonvaraisia kasveja, mutta mukaan on kelpuutettu muutamia puita ja pensaita, joita on istutettu Saarikunnan puutarhoihin. Kasvien lisäksi esitetään myös muutamia tavallisia jäkäliä.

Saarikunnalle ominaisia biotooppeja ovat maatilojen pihat ja puutarhat, pellot, kyläteiden pientareet, rehevät, matalat järvet ja rantakosteikot sekä peltojen ympäröimät metsäsaarakkeet. Isommat metsät ja suot puuttuvat. Saarikunnassa tavatut kasvit on merkitty (S), ja kotipihan kasvit (P). Koriste- ja hyötykasveiksi istutetut kasvit on merkitty (K). Suomen sata yleisintä kasvilajia on merkitty (C).

Kasviston kartoitus ja kuvaaminen on aloitettu kesällä 2004. Joitain kasveja tai niiden osia on kuvattu 10x10 mm ruutupaperia vasten.

Kasvien taksonomia, alkuperä ja levinneisyystiedot on putkilokasvien osalta esitetty kuten Retkeilykasviossa, samoin kasviheimojen ja -sukujen numerointi.


PlantaeKASVIKUNTA

 

FungiSIENIKUNTA

  • Ascomycota − KOTELOSIENET

Yhteensä 259 lajia, joista

  • Saarikunta: 197 (S)
  • Kotipiha: 116 (P)
  • Koristekasvit: 21 (K)
  • TOP100: 65 (C)

Copyright © Erkki O. Mäkelä. Lähteet: Retkeilykasvio, Kasvimuseo 1998; Suomen puu- ja pensaskasvio, Hämet-Ahti, Palmén, Alanko & Tigerstedt, Dendrologian seura 1992; Suuri Pohjolan kasvio, Bo Mossberg & Lennart Stenberg, Tammi 2005; Jäkälät & sammalet, Jouko Rikkinen, Otava 2008; Luonnonvaraiset hyöty ja myrkkykasvit, Turkka Aaltonen & Nalle Corander, Ab Eräperinne Oy 1997; Pinkka, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto.