Gegwen Getaways
℅ Erkki O. Mäkelä
Saarikunnantie 215
37500 Lempäälä
+358 45 1224044 SMS only

Gegwen iisiweb
Gegwen iisiweb

Aves Saarikuntenses

fi en 
Finally, we have joined TripAdvisor on Feb 1, 2019, thanks to so many requests. Please, start adding your reviews before the snow melds away.

Visit Tampere

Gegwen iisiWeb

Current news!

Tämä on lista Vesilahden Saarikunnassa vuodesta 1987 lähtien havaitsemistani linnuista. [B] tarkoittaa, että lintu on pesinyt tai on ainakin todennäköinen pesijä, sekä [*], että lajista on ikkunapinna, so. näkö- tai kuulohavainto kotini ikkunasta.

Saarikunta on vajaan 7 km2 kokoinen pala ikivanhaa hämäläistä maaseutua, jonka ympärille Pyhäjärven eteläisimmät lahdet kiertyvät. Biotoopit ovat tyypillisesti vanhoja maatiloja, isoja peltoaukeita, pieniä metsäsaarekkeita, reheviä rantalehtoja ja matalia reheviä vesistöjä.

This is a list of my bird observations in Saarikunta from October, 1987 onwards. [B] means to tell that the species is a breeder (or at least a likely breeder) in Saarikunta, and [*] that the species has been seen or heard from my window.

  GAVIIFORMES

  Gaviidae

 1. Gavia stellaris [red-throated diver / kaakkuri] [*]
 2. Gavia arctica [black-throated diver / kuikka]
 3. PODICIPEDIFORMES

  Podicipedidae

 4. Podiceps cristatus [great crested grebe / silkkiuikku] [B]
 5. Podiceps grisegena [red-necked grebe / härkälintu]
 6. CICONIIFORMES

  Ardeidae

 7. Botaurus stellaris [bittern / kaulushaikara] [B*]
 8. Ardea cinerea [grey heron / harmaahaikara] [*]
 9. ANSERIFORMES

  Anatidae

 10. Cygnus olor [mute swan / kyhmyjoutsen]
 11. Cygnus columbianus [Bewick’s swan / pikkujoutsen]
 12. Cygnus cygnus [whooper swan / laulujoutsen] [B*]
 13. Anser fabalis [bean goose / metsähanhi] [*]
 14. Anser brachyrhynchus [lyhytnokkahanhi / Pink-footed Goose]
 15. Anser albifrons [white-fronted goose / tundrahanhi] [*]
 16. Anser anser [greylag goose / merihanhi]
 17. Branta canadensis [Canada goose / kanadanhanhi] [*]
 18. Branta leucopsis [ Barnacle goose / valkoposkihanhi] [*]
 19. Anas penelope [wigeon / haapana] [B]
 20. Anas crecca [teal / tavi] [B]
 21. Anas platyrhynchos [mallard / sinisorsa] [B*]
 22. Anas acuta [pintail / jouhisorsa]
 23. Anas querquedula [garganey / heinätavi] [B]
 24. Anas clypeata [shoveler / lapasorsa]
 25. Aythya ferina [pochard / punasotka] [B]
 26. Aythya fuligula [tufted duck / tukkasotka] [B]
 27. Aythya marila [scaup / lapasotka]
 28. Melanitta nigra [common scoter / mustalintu]
 29. Melanitta fusca [velvet scoter / pilkkasiipi]
 30. Bucephala clangula [goldeneye / telkkä] [B*]
 31. Mergus albellus [smew / uivelo]
 32. Mergus serrator [red-brested merganser / tukkakoskelo]
 33. Mergus merganser [goosander / isokoskelo] [B]
 34. ACCIPITRIFORMES

  Accipitridae

 35. Pernis apivorus [honey buzzard / mehiläishaukka]
 36. Haliaëtus albicilla [white-tailed eagle / merikotka] [*]
 37. Circus aeruginosus [marsh harrier / ruskosuohaukka] [B*]
 38. Circus cyaneus [hen harrier / sinisuohaukka] [*]
 39. Accipiter gentilis [goshawk / kanahaukka]
 40. Accipiter nisus [sparrowhawk / varpushaukka] [*]
 41. Buteo buteo [buzzard / hiirihaukka]
 42. Buteo lagopus [rough-legged buzzard / piekana] [*]
 43. Aquila clanga [spotted eagle / kiljukotka]
 44. Pandionidae

 45. Pandion haliaëtus [osprey / sääksi]

  FALCONIFORMES

  Falconidae

 46. Falco tinnunculus [kestrel / tuulihaukka] [B*]
 47. Falco columbarius [merlin / ampuhaukka]
 48. Falco subbuteo [hobby / nuolihaukka] [B*]
 49. GALLIFORMES

  Tetraonidae

 50. Tetrao tetrix [black grouse / teeri]

  Phasianidae

 51. Perdix perdix [partridge / peltopyy] [*]
 52. Coturnix coturnix [quail / viiriäinen]
 53. Phasianus colchicus [pheasant / fasaani] [B*]
 54. GRUIFORMES

  Rallidae

 55. Crex crex [corn crake / ruisrääkkä] [*]
 56. Porzana porzana [spotted crake / luhtahuitti] [B*]
 57. Fulica atra [coot / nokikana] [B*]
 58. Gruidae

 59. Grus grus [crane / kurki] [B*]

  CHARADRIIFORMES

  Haematopodidae

 60. Haematopus ostralegus [oystercatcher / meriharakka]
 61. Charadriidae

 62. Charadrius dubius [lesser ringer plover / pikkutylli]
 63. Charadrius hiaticula [ringer plover / tylli]
 64. Pluvialis apricaria [golden plover / kapustarinta] [*]
 65. Vanellus vanellus [lapwing / töyhtöhyyppä] [B*]
 66. Scolopacidae

 67. Philomachus pugnax [ruff / suokukko]
 68. Gallinago gallinago [snipe / taivaanvuohi] [B*]
 69. Scolopax rusticola [woodcock / lehtokurppa] [B*]
 70. Limosa lapponica [bar-tailed godwit / punakuiri] [*]
 71. Numenius phaeopus [whimbrel / pikkukuovi] [*]
 72. Numenius arquata [curlew / kuovi] [B*]
 73. Tringa erythropus [spotted redshank / mustaviklo] [*]
 74. Tringa totanus [redshank / punajalkaviklo]
 75. Tringa nebularia [greenshank / valkoviklo] [*]
 76. Tringa ochropus [green sandpiper / metsäviklo] [B]
 77. Tringa glareola [wood sandpiper / liro] [B*]
 78. Actitis hypoleucos [common sandpiper / rantasipi] [B]
 79. Laridae

 80. Larus minutus [little gull / pikkulokki] [B*]
 81. Larus ridibundus [black-headed gull / naurulokki] [B*]
 82. Larus canus [common gull / kalalokki] [B*]
 83. Larus fuscus [lesser black-backed gull / selkälokki]
 84. Larus argentatus [herring gull / harmaalokki] [B*]
 85. Larus marinus [great black-backed gull / merilokki]
 86. Sternidae

 87. Sterna hirundo [common tern / kalatiira] [B*]
 88. COLUMBIFORMES

  Columbidae

 89. Columba livia [domestic pigeon / kalliokyyhky eli pulu]
 90. Columba oenas [stock dove / uuttukyyhky] [B*]
 91. Columba palumbus [wood pigeon / sepelkyyhky] [B*]
 92. Streptopelia decaocto [collared dove / turkinkyyhky] [*]
 93. CUCULIFORMES

  Cuculidae

 94. Cuculus canorus [cuckoo / käki] [*]
 95. STRIGIFORMES

  Strigidae

 96. Bubo bubo [eagle owl / huuhkaja] [*]
 97. Glaucidium passerinum [pygmy owl / varpuspöllö] [*]
 98. Surnia ulula [northern hawk-owl / hiiripöllö] [*]
 99. Strix aluco [tawny owl / lehtopöllö] [B*]
 100. Asio otus [long-eared owl / sarvipöllö] [B*]
 101. APODIFORMES

  Apodidae

 102. Apus apus [swift / tervapääsky] [B*]
 103. PICIFORMES

  Picidae

 104. Jynx torquilla [wryneck / käenpiika] [*]
 105. Picus canus [grey-headed woodpecker / harmaapäätikka] [B*]
 106. Dryocopus martius [black woodpecker / palokärki] [B*]
 107. Dendrocopos major [great spotted woodpecker / käpytikka] [B*]
 108. Dendrocopos leucotos [white-backed woodpecker / valkoselkätikka [*]
 109. Dendrocopos minor [lesser spotted woodpecker / pikkutikka] [B*]
 110. Picoides tridactylus [three-toed woodpecker / pohjantikka] [*]
 111. PASSERIFORMES

  Alaudidae

 112. Alauda arvensis [skylark / kiuru] [B*]
 113. Hirundinidae

 114. Riparia riparia [sand martin / törmäpääsky]
 115. Hirundo rustica [barn swallow / haarapääsky] [B*]
 116. Delichon urbica [house martin / räystäspääsky] [B*]

  Motacillidae

 117. Anthus trivialis [tree pipit / metsäkirvinen] [B*]
 118. Anthus pratensis [meadow pipit / niittykirvinen] [B]
 119. Anthus cervinus [red-throated pipit / lapinkirvinen] [B]
 120. Motacilla flava [yellow wagtail / keltavästäräkki] [B*]
 121. Motacilla alba [pied wagtail / västäräkki] [B*]

  Bombycillidae

 122. Bombycilla garrulus [waxwing / tilhi] [*]
 123. Turdidae

 124. Prunella modularis [dunnock / rautiainen] [B*]
 125. Erithacus rubecula [robin / punarinta] [B*]
 126. Luscinia luscinia [thrush nightingale / satakieli] [B*]
 127. Luscinia megarhynchos [nightingale / etelänsatakieli]
 128. Phoenicurus phoenicurus [redstart / leppälintu] [B*]
 129. Saxicola rubetra [whinchat / pensastasku] [B*]
 130. Oenanthe oenanthe [wheatear / kivitasku] [B*]
 131. Turdus merula [blackbird / mustarastas] [B*]
 132. Turdus pilaris [fieldfare / räkättirastas] [B*]
 133. Turdus philomelos [song thrush / laulurastas] [B*]
 134. Turdus iliacus [redwing / punakylkirastas] [B*]
 135. Turdus viscivorus [mistle thrush / kulorastas] [*]
 136. Sylviidae

 137. Locustella naevia [grasshopper warbler / pensassirkkalintu] [B]
 138. Locustella fluviatilis [river warbler / viitasirkkalintu] [B]
 139. Acrocephalus schoenobaenus [sedge warbler / ruokokerttunen] [B]
 140. Acrocephalus dumetorum [Blyth’s reed warbler / viitakerttunen] [B*]
 141. Acrocephalus palustris [marsh warbler / luhtakerttunen]
 142. Acrocephalus arundinaceus [great reed warbler / rastaskerttunen]
 143. Acrocephalus scirpaceus [reed warbler / rytikerttunen] [B]
 144. Sylvia curruca [lesser whitethroat / hernekerttu] [B*]
 145. Sylvia communis [whitethroat / pensaskerttu] [B*]
 146. Sylvia borin [garden warbler / lehtokerttu] [B*]
 147. Sylvia atricapilla [blackcap / mustapääkerttu] [B*]
 148. Phylloscopus sibilatrix [wood warbler / sirittäjä] [*]
 149. Phylloscopus collybita [chiffchaff / tiltaltti] [B*]
 150. Phylloscopus trochilus [willow warbler / pajulintu] [B*]
 151. Regulus regulus [goldcrest / hippiäinen] [B*]
 152. Muscicapidae

 153. Muscicapa triata [spotted flycatcher / harmaasieppo] [B*]
 154. Ficedula hypoleuca [pied flycatcher / kirjosieppo] [B*]
 155. Paridae

 156. Aegithalos caudatus [long-tailed tit / pyrstötiainen] [B*]
 157. Parus montanus [willow tit / hömötiainen] [B*]
 158. Parus cristatus [crested tit / töyhtötiainen] [B*]
 159. Parus ater [coal tit / kuusitiainen] [B*]
 160. Parus caeruleus [blue tit / sinitiainen] [B*]
 161. Parus major [great tit / talitiainen] [B*]
 162. Certhiidae

 163. Certhia familiaris [treecreeper / puukiipijä] [B*]
 164. Laniidae

 165. Lanius excubitor [great grey shrike / lapinharakka] [*]
 166. Lanius collurio [red-backed shrike / pikkulepinkäinen] [B]
 167. Corvidae

 168. Garrulus glandarius [jay / närhi] [B*]
 169. Pica pica [magpie / harakka] [B*]
 170. Nucifraga caryocatactes [nutcracker / pähkinähakki] [*]
 171. Corvus monedula [jackdaw / naakka] [B*]
 172. Corvus frugilegus [rook / mustavaris]
 173. Corvus corone [crow / varis] [B*]
 174. Corvus corax [raven / korppi] [B*]
 175. Sturnidae

 176. Sturnus vulgaris [starling / kottarainen] [B*]
 177. Passeridae

 178. Passer domesticus [house sparrow / varpunen] [B*]
 179. Passer montanus [tree sparrow / pikkuvarpunen] [B*]
 180. Fringillidae

 181. Fringilla coelebs [chaffinch / peippo] [B*]
 182. Fringilla montifringilla [brambling / järripeippo] [*]
 183. Carduelis chloris [greenfinch / viherpeippo] [B*]
 184. Carduelis carduelis [goldfinch / tikli] [B*]
 185. Carduelis spinus [siskin / vihervarpunen] [B*]
 186. Carduelis cannabina [linnet / hemppo] [B*]
 187. Carduelis flavirostris [twite / vuorihemppo]
 188. Carduelis flammea [redpoll / urpiainen] [*]
 189. Carduelis hornemanni [Arctic redpoll / tundraurpiainen] [*]
 190. Loxia curvirostra [crossbill / pikkukäpylintu] [B*]
 191. Carpodacus erythrinus [rosefinch / punavarpunen] [B*]
 192. Pinicola enucleator [pine grosbeak / taviokuurna] [*]
 193. Pyrrhula pyrrhula [bullfinch / punatulkku] [B*]
 194. Emberizidae

 195. Plectrophenax nivalis [snow bunting / pulmunen]
 196. Calcarius lapponicus [Lapland bunting / lapinsirkku]
 197. Emberiza citrinella [yellowhammer / keltasirkku] [B*]
 198. Emberiza hortulana [ortolan bunting / peltosirkku]
 199. Emberiza schoeniclus [reed bunting / pajusirkku] [B*]